Mountain of the Gods - Mount Nemrut


Mountain of the Gods - Mount Nemrut
(Nemrut Dag in Turkish)

in Adiyaman, Turkey

This monumental site is considered an UNESCO world heritage site.

More interesting Mount Nemrut animations soon

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

Núi của các vị thần - Núi Nemrut
(Nemrut Dag ở Thổ Nhĩ Kỳ)

Hoạt ảnh
Cái này ở Thổ Nhĩ Kỳ ở một nơi gọi là Adiyaman

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

Tanrılar Dağı - Nemrut Dağı
(Nemrut Dağı, Türkçe)
Animasyon

Bu Türkiye'de Adıyaman adında bir yerde

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠

Montanha dos Deuses - Monte Nemrut
(Nemrut Dag em turco)
Animação

Este é na Turquia em um lugar chamado Adiyaman

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

Montaña de los Dioses - Monte Nemrut
(Nemrut Dag en turco)
Animación
Este se encuentra en Turquía en un lugar llamado Adiyaman

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘

देवताओं का पर्वत - माउंट नेमरुट
(तुर्की में नेमरुट डैग)
एनीमेशन
यह तुर्की में आदियामान नामक जगह पर है

Comments